กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ ปภ.จังหวัด

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน หมายเลขโทรสาร ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด
ปภ.นครปฐม0-3434-02330-3434-0230
ปภ.นครพนม0-4251-10250-4251-1025
ปภ.นครราชสีมา0-4424-21750-4424-2175
ปภ.นครศรีธรรมราช0-7535-84400-7535-8440
ปภ.นครสวรรค์0-5680-35380-5680-3536-40
ปภ.นนทบุรี0-2591-24710-2591-2474
ปภ.นราธิวาส0-7353-21340-7353-2132
ปภ.น่าน0-5471-60610-5471-6174
ปภ.บึงกาฬ0-4249-25200-4249-2521
ปภ.บุรีรัมย์0-4466-6556-90-4466-6556-9
ปภ.ปทุมธานี0-2581-71200-2581-7122
ปภ.ประจวบคีรีขันธ์0-3260-45700-3260-2061
ปภ.ปราจีนบุรี0-3745-44190-3745-4420
ปภ.ปัตตานี0-7333-71450-7333-3208-9
ปภ.พระนครศรีอยุธยา0-3533-52100-3533-5210
ปภ.พะเยา0-5444-96460-5444-9647
ปภ.พังงา0-7646-06000-7646-0600
ปภ.พัทลุง0-7461-70440-7461-1652
ปภ.พิจิตร0-5661-59320-5661-6048
ปภ.พิษณุโลก0-5523-03980-5523-0398
ปภ.เพชรบุรี0-3242-62300-3242-6230
ปภ.เพชรบูรณ์0-5672-97920-5672-9792
ปภ.แพร่0-5453-36800-5452-2513
ปภ.ภูเก็ต0-7621-84440-7621-8409
ปภ.มหาสารคาม0-4377-7313-40-4377-7313-4
ปภ.มุกดาหาร0-4263-31010-4263-3101
ปภ.แม่ฮ่องสอน0-5361-43130-5361-4313
ปภ.ยโสธร0-4571-22440-4571-2244
ปภ.ยะลา0-7320-35590-7320-3562-3
ปภ.ร้อยเอ็ด0-4351-30970-4351-3097
ปภ.ระนอง0-7780-01210-7780-0121
ปภ.ระยอง0-3869-41290-3869-4134
ปภ.ราชบุรี0-3233-2571-30-3233-2574-5
ปภ.ลพบุรี0-3677-01990-3677-0200
ปภ.ลำปาง0-5426-52530-5426-5072-4
ปภ.ลำพูน0-5356-32650-5356-2963
ปภ.เลย0-4281-18710-4281-1871
ปภ.ศรีสะเกษ0-4561-25890-4561-2589
ปภ.สกลนคร0-4271-17710-4271-1711
ปภ.สงขลา0-7431-6380-40-7431-6380
ปภ.สตูล0-7472-21210-7472-2296
ปภ.สมุทรปราการ0-2382-6040-20-2382-6040-2
ปภ.สมุทรสงคราม0-3471-58350-3471-5835
ปภ.สระแก้ว0-3742-5475-80-3742-5502-3
ปภ.สระบุรี0-3634-07260-3634-0721
ปภ.สิงห์บุรี0-3650-71290-3650-7128
ปภ.สุโขทัย0-5561-24150-5561-6239
ปภ.สุพรรณบุรี0-3553-6067-90-3553-6067-8
ปภ.สุราษฎร์ธานี0-7727-5550-510-7727-5840
ปภ.สุรินทร์0-4414-30560-4414-3058-9
ปภ.หนองคาย0-4242-07610-4242-1014
ปภ.หนองบัวลำภู0-4231-67110-4231-6710
ปภ.อ่างทอง0-3561-62600-3561-6260
ปภ.อำนาจเจริญ0-4552-30310-4552-3031
ปภ.อดรธานี0-4224-69200-4224-6920
ปภ.อุตรดิตถ์0-5541-79890-5541-7989
ปภ.อุทัยธานี0-5651-06260-5651-0626
ปภ.อุบลราชธานี0-4534-4635-70-4534-4635-7

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)