กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ปภ.เขต

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน หมายเลขโทรสาร ที่ตั้งสำนักงาน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1-18
ศูนย์เขต 1 ปทุมธานี0-2637-345341100-2567-2572
ศูนย์เขต 2 สุพรรณบุรี0-3555-561442120-3555-5614
ศูนย์เขต 3 ปราจีนบุรี0-3729-1750-643120-3729-1757
ศูนย์เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์0-3282-5174-544120-3282-5176
ศูนย์เขต 5 นครราชสีมา0-4495-622245120-4495-6223
ศูนย์เขต 6 ขอนแก่น0-4346-584846120-4346-5743
ศูนย์เขต 7 สกลนคร0-4272-814347120-4272-8208
ศูนย์เขต 8 กำแพงเพชร0-5571-0379-948120-5571-0397-9
ศูนย์เขต 9 พิษณุโลก0-5571-3366-949300-5531-3365
ศูนย์เขต 10 ลำปาง0-5421-787710120-5423-0947
ศูนย์เขต 11 สุราษฎร์ธานี0-7738-064111410-7738-0642
ศูนย์เขต 12 สงขลา0-7425-1161-412120-7425-1166
ศูนย์เขต 13 อุบลราชธานี0-4531-51040-4531-5104
ศูนย์เขต 14 อุดรธานี0-4292-061014480-4292-0610
ศูนย์เขต 15 เชียงราย0-5360-2758-915170-5360-2758
ศูนย์เขต 16 ชัยนาท0-5647-683516120-5647-6835
ศูนย์เขต 17 จันทบุรี0-3938-954417120-3938-9544
ศูนย์เขต 18 ภูเก็ต0-7621-953218130-7621-9531

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)