กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ วิทยาลัย ปภ.

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน หมายเลขโทรสาร ที่ตั้งสำนักงาน
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตปทุมธานี0-2959-512619310-2959-5126
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตขอนแก่น0-4346-58440-4346-5711
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตเชียงใหม่0-5322-27980-5322-2798
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตปราจีนบุรี0-3729-176217620-3729-1748
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตพิษณุโลก0-5531-337149320-5531-3371
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตภูเก็ต0-7651-02990-7651-0297
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตสงขลา0-2959-51260-7425-1286
วิทยาลัยป้องกันฯวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์0-3282-51760-3282-5179

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)