กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอร์ม ร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ - นามสกุล :
*
เลขที่บัตรประชาชน :
*
ที่อยู่ บ้านเลขที่ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน :
*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
*
โทรสาร :
  
อีเมล์ :
*
ต้องการให้ติดต่อกลับหรือไม่ :
ช่องที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ :
ติดต่อ :
*
หัวข้อการติดต่อ :
*
ข้อความการติดต่อ :
*
หน่วยงาน / บุคคลที่เคยแจ้งเรื่องนี้ :
  
เอกสารประกอบ :
* ไฟล์เอกสารประกอบ (รูปภาพนามสกุล .jpg,.gif หรือเอกสาร .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 MB.
0%
รหัสความปลอดภัย :
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)